Ekhaya

MaGambushe, igama lami ngingu Sibusiso. Ngizalwa uMatewu ka Songo ka Mshobashobi ka Julu ka Ndlavane ka Sambane. Inkaba yami iseMpandwini le eMbumbulu. Ngikhulele kwesakwa Mthethwa ngasediphini eNhlangeni. Manje sengakhe eSikhaleni seNkosi. Le website ngiyethula kunina nonke emhlabeni jikelele.

Ngayo ngifisa ukuthi:

  • sixhumane
  • siqokelele bese sigcina umlando wethu
  • sixoxe futhi sikhulisane ukuze izizukulwane zethu ziziqhayise ngobuzona

Ngicela nithumele:

  • umlando we zindlu zakwenu ukuze ngiwudidiyele kuphume umlando wethu
  • amaqhawe akithi avelele kwimikhakha eyahlukene ukuze umlando wawo ushicilelwe
  • izithakazelo zakithi ngokuzazi kwenu ukuze ngizishicilele lapha

Ningazithumela kule email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ngiyabonga
Sibusiso S Chonco