DJ-ImageSlider

 • DSCF1585.jpg
 • DSCF1597.jpg
 • DSCF1604.jpg
 • DSCF1609.jpg
 • DSCF1611_2.jpg
 • DSCF1628.jpg
 • Xhora1.jpg
 • Xhora2.jpg
 • Xhora3.jpg
 • Xhora4.jpg
 • Xhora6.jpg

Ekhaya

sschonco uganda 201003 210 x 193
 
MaGambushe, igama lami ngingu Sibusiso. Ngizalwa uMatewu ka Songo ka Mshobashobi ka Julu ka Ndlavane ka Sambane. Inkaba yami iseMpandwini le eMbumbulu. Ngikhulele kwesakwa Mthethwa ngasediphini eNhlangeni. Manje sengakhe eSikhaleni seNkosi. 
 
Le website ngiyethula kunina nonke emhlabeni jikelele. Ngayo ngifisa ukuthi:
 
 • sixhumane
 • siqokelele bese sigcina umlando wethu
 • sixoxe futhi sikhulisane ukuze izizukulwane zethu ziziqhayise ngobuzona
 • sakhe umnotho waphakade wama Gambushe
 
Ngicela nithumele:
 
 • umlando we zindlu zakwenu ukuze ngiwudidiyele kuphume umlando wethu
 • amaqhawe akithi avelele kwimikhakha eyahlukene ukuze umlando wawo ushicilelwe
 • izithakazelo zakithi ngokuzazi kwenu ukuze ngizishicilele lapha
 
Ningazithumela kule email: sbu@chonco.org.za
 
Ngiyabonga
Sibusiso Sakhayedwa Chonco