DJ-ImageSlider

 • DSCF1585.jpg
 • DSCF1597.jpg
 • DSCF1604.jpg
 • DSCF1609.jpg
 • DSCF1611_2.jpg
 • DSCF1628.jpg
 • Xhora1.jpg
 • Xhora2.jpg
 • Xhora3.jpg
 • Xhora4.jpg
 • Xhora6.jpg

Umhlangano ka 2017

MaGambushe niyaziswa ukuthi imihlangano yethu yonyaka ibanjwa ngoMgqibelo wokuqala ku October. Niyacelwa ukuthi nigweme lolu suku uma nihlela imicimbi ngaphandle uma kunesifo.

Ngalonyaka ka 2017 umhlangano wonyaka umi kanje:

Usuku nesikhathi: NgoMgqibelo, 7 October 2017 ngo 08h00

Indawo: Caluza Hall, Pietermaritzburg

AMALUNGISELELO XHUMANA NO Nkululeko Chonco 078 519 5244

2017 Summit Planning 21

COORDINATES

Caluza Hall Coordinates

UHLAKA LOHLELO 20171007

Directions from Pietermaritzburg

to Caluza Hall, 490620 Caluza Road, Edendale, Pietermaritzburg, 3201

18 min (10.4 km)

via Moses Mabhida Rd and Selby Msimang Rd/Sinathiingi Rd

Fastest route, the usual traffic

From Pietermaritzburg

 • Head southwest on Prince Edward St toward Chief Albert Luthuli St/R103 (95 m)
 • Turn left onto Chief Albert Luthuli St/R103 (450 m)
 • Turn right onto Jabu Ndlovu St (1.3 km)
 • Turn left onto Moses Mabhida Rd (4.0 km)
 • Continue onto Sutherland Rd (1.3 km)
 • Continue onto Selby Msimang Rd/Sinathingi Rd (2.9 km)
 • Turn right onto Caluza Rd
 • Destination will be on the left about 600 m

MAGAMBUSHE NIYACELWA UKUBA NIPHATHE UMNIKELO OSUKELA KU R100.00 UKUBHEKANA NEZINDLEKO ZOMHLANGANO.