DJ-ImageSlider

 • DSCF1585.jpg
 • DSCF1597.jpg
 • DSCF1604.jpg
 • DSCF1609.jpg
 • DSCF1611_2.jpg
 • DSCF1628.jpg
 • Xhora1.jpg
 • Xhora2.jpg
 • Xhora3.jpg
 • Xhora4.jpg
 • Xhora6.jpg

Izinkampani

Inhloso yaleli khasi:

 • ukuvula ishashalazi lezi nkampani zakwa Chonco Gambushe lapho zizikhangisa khona
 • ukugqugquzela abakwa Chonco Gambushe ukuthi bathenge ezinkampanini zabo kuqala, baphumele ngaphandle uma kungekho abakufunayo kuzo
Inamba Inkampani Umkhakha Ophethe Iselula
1. Sebenza Uthole Agriculture Zama Chonco 083 512 5596/082 766 6892
2. Vukanathi Sindicat Traditional Regalia Thobeka Chonco 073 494 3110
3. Jabulani Chonco Vegetables Jabulani Chonco 060 655 0766
4. MaChonco Botique Fashion Zanele Chonco 073 005 3268
5. Silwayiphi Chonco Agriculture/Izimbuzi Silwayiphi Chonco 072 792 9936
6. Sibusiso Chonco Agriculture/Logistics Sibusiso Chonco 083 749 0703
7. Khumbuleni Chonco Amacansi Khumbuleni Chonco 071 525 9117
8. Sakhisizwe Technologies ICT - Computers Sibusiso S Chonco 082 953 4406
9. Vodacom Chatz eShowe Vodacom cell phone contracts Coco 035 474 0343
10. Simobile Group Mobile and Consumer Electronics  Sibusiso S Chonco  082 953 4406
11. Wilson Mhlangibona Chonco Agriculture/Izinkomo Wilson Mhlangibona Chonco 061 523 9744
12. Gambushe Video Video, Photos, DVD & Photobooks   082 660 9930
13. Gambushe Driving School Code 08, Code 10, Code 14, Machine Training Khathazile Chonco 076 145 0346/078 074 2009
14. Kalabha Business Enterprise Live and Packaged Chickens ZR Gambushe 078 643 2635/083 5072691