DJ-ImageSlider

 • DSCF1585.jpg
 • DSCF1597.jpg
 • DSCF1604.jpg
 • DSCF1609.jpg
 • DSCF1611_2.jpg
 • DSCF1628.jpg
 • Xhora1.jpg
 • Xhora2.jpg
 • Xhora3.jpg
 • Xhora4.jpg
 • Xhora6.jpg

Umsuka

Siyawufuna umlando wokuthi:

 • Badabuka kuphi abantu bakwa Chonco?
 • Bangobani?
 • Bangabantu abanjani?
 • Yiziphi izimpawu ezigqamile ngabo?

Engisakuqaphele ngabo wukuthi:

 • Uma benza into bayenza ngokwedlulele
 • Bakhuthele kakhulu imvamisa
 • Bathanda ukuzibambela mathupha izinto
 • Abande ngamlomo kodwa badume ngezenzo
 • Bayazithanda kodwa abazigqaji
 • Abasukeli muntu kodwa wabathinta uyihlokolozile inyoka emgodini

Nanso-ke induku ebandla maGambushe ake nibeke ngenikwaziyo kulesihloko.

Thumelani ukuphawula kwenu kule imeli: .